نویسنده = عبدالرسول خیراندیش
تعداد مقالات: 2
1. «توپچی‌باشی» در عصر صفوی؛ از فن‌سالاری تا منصب‌داری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-81

10.22059/jhss.2020.246048.472906

مجتبی تبریزنیاتبریزی؛ عبدالرسول خیراندیش


2. ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-76

10.22059/jhss.2018.219724.472760

عبدالرسول خیراندیش؛ حجت اله کبگانی