تعیین مقدار جریب در دورة تیموری برپایة نسخة خطی مختصر در قواعد علم حساب و مساحت
تعیین مقدار جریب در دورة تیموری برپایة نسخة خطی مختصر در قواعد علم حساب و مساحت

ابوذر خسروی؛ محمدمهدی پور‌محی‌آبادی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22059/jhss.2019.255843.472967

چکیده
  مالیات ارضی یکی از مهمّ‌ترین اقسام مالیات و از اصلی‌ترین منابع درآمد حکومت‌های ایران در سده‌های میانه بوده‌است؛ به همین دلیل دیوانیان اهتمام ویژه به مساحی اراضی زیر کشت داشته‌اند. باتوجّه‌به اینکه ...  بیشتر