نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22059/jhss.2023.361503.473645

چکیده

این مقاله به بررسی گِلمُهره‌ای ساسانی به خط پهلوی در مجموعه خصوصی مجتبی زاده‌خراسانی می‌پردازد. اثر مُهر اول به منصب «استاندار مرورود» اشاره دارد. پیش از این، ریکا گیزلن در 2002م با معرفی مُهرهایی از مجموعه سعیدی در لندن، دو مُهر آمارگر شهرهای هرات- مرو و مرورود و مُهر آمارگر مرورود و بلخ را معرفی کرد. با توجه به اینکه آمارگر در عصر ساسانی صاحب منصبی در محدوده یک استان بود، گیزلن احتمال استان بودن مرورود را مطرح کرده است. او بعدتر در سال 2015م با خوانشی نو از مُهری که پیش‌‌‌تر توسط ژینیو معرفی شده بود، استان بودن مرورود را اثبات کرد. با معرفی گِلمُهره مورد بحث در این مقاله برای نخستین بار مشخص می‌شود استان مرورود، مقامی با عنوان استاندار را نیز در زیرمجموعه خود شامل بوده است. اثر مُهر دوم نقش شیری خوابیده با کتیبه‌ای محو شده است. اثر مُهر سوم یا مُهر شاهد در بر دارنده واژه‌های «مُغ» و «راست» است. به نظر می‌رسد این گِلمُهره مربوط به دوره کواذ اول یا مربوط به دوره خسرو انوشیروان در سده ششم میلادی باشد. با توجه به اهمیت سوق الجیشی مرورود به احتمال زیاد این شهر در اصلاحات عصر خسرو‌ اول به عنوان استان قلمداد شده و بر این اساس دارای مقامی با عنوان استاندار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Sasanian bulla of the Ostandar of Marvrud in Greater Khorasan

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasani

Faculty member

چکیده [English]

This article discusses the Sasanian bulla in Pahlavi script from the private collection of Mojtaba Zadeh-Khorasani. The first seal refers to the position of "Ostandar (Governor) of Marvrud." Previously, Rika Gyselen introduced seals from Saeedi collection in London in 2002, including two statistical seals for the cities of Herat-Marv and Marvrud, and a Amargar seal of Marvrud and Balkh. Considering that the Amargar officer held a position within a ostan (province) during the Sasanian era, Gyselen suggested the possibility of Marvrud being a province. Later, in 2015, by studying a newly discovered seal previously introduced by Gignoux, Gyselen proved that Marvrud was indeed a ostan. With the introduction of the discussed bulla in the present study, it is revealed for the first time that Marvrud ostan also included the title of "ostandar" within its region. The second seal depicts a dormant lion, which has a faded inscription. The third seal, known as the seal of shahed (witness), including the words "Mogh" and "Rast". The bulla appears that belong to Kavad I era or the period of Khusrow I in the 6th century AD. Considering the significance of Marvrud as a military command center, it is highly likely that Marvrud was designated as an ostan during the reforms of Khusrow I, and also according to the fact, it included an ostandar position.

This article discusses the Sasanian bulla in Pahlavi script from the private collection of Mojtaba Zadeh-Khorasani. The first seal refers to the position of "Ostandar (Governor) of Marvrud." Previously, Rika Gyselen introduced seals from Saeedi collection in London in 2002, including two statistical seals for the cities of Herat-Marv and Marvrud, and a Amargar seal of Marvrud and Balkh. Considering that the Amargar officer held a position within a ostan (province) during the Sasanian era, Gyselen suggested the possibility of Marvrud being a province. Later, in 2015, by studying a newly discovered seal previously introduced by Gignoux, Gyselen proved that Marvrud was indeed a osta

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sasanian bulla
  • Marvrud
  • ostandar
  • Marv
  • geographical divisions
  • Sasanian era