پژوهشهای علوم تاریخی 

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                               ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)   

رتبه در وزارت علوم:  (۷۳) B                                                 سیاست داوری: دوسو ناآشنا

میانگین زمان رسیدگی: 3 ماه                                                      درصد پذیرش: 10% 

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                                    نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)  

هزینه چاپ: دارد (ن.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

********************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به‌دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

********************************************************************************

فرآیند پیگیری مقاله

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند  در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه  به شما اطلاع داده می‌شود.

قابل توجه  نویسنده گان محترم: جهت واریز هزینه چاپ نهایی مجله از طریق لینک  پرداخت هزینه مقاله برای نویسنده فعال شده و از آن طریق پرداخت نمائید،  لازم نیست به بانک مراجعه نموده یا از طریق دستگاه های خود پرداز و موبایل اقدام به پرداخت هزینه نمائید.

********************************************************************************

آکادمیااسلامالریخ

sidمگیراننورمگز

********************************************************************************

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-156 

ابر واژگان