پژوهشهای علوم تاریخی 

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                               ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)   

رتبه در وزارت علوم:  (۷۳) B                                                 سیاست داوری: دوسو ناآشنا

میانگین زمان رسیدگی: 3 ماه                                                      درصد پذیرش: 10% 

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                                    نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)  

هزینه چاپ: دارد (ن.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

********************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به‌دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

********************************************************************************

فرآیند پیگیری مقاله

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (61113051) تماس حاصل فرمایند. تأکید می‌شود در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

********************************************************************************

آکادمیااسلامالریخ

sidمگیراننورمگز

********************************************************************************

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-217 

ابر واژگان