آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1156
تعداد پذیرش 169
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 789
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 508

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 258
تعداد مشاهده مقاله 423212
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 213152
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 151 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 314 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 15 %