اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1051
تعداد پذیرش 136
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 722
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 470

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 220
تعداد مشاهده مقاله 357841
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 178655
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 355 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 87 روز
درصد پذیرش 13 %