آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1225
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 830
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 537

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 3298
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3322
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 124 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 85 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 16 %