اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1085
تعداد پذیرش 144
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 742
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 485

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 380363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 191288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 160 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 355 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 92 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 13 %