آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1189
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 808
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 521

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 1037
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 653
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 304 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 87 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 15 %