آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1141
تعداد پذیرش 162
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 782
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 504

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 403885
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 204019
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 16 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 154 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 317 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 14 %