آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1113
تعداد پذیرش 150
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 769
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 496

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 389131
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 196604
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 158 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 320 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 300 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 13 %