سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک  ‹ مجله پژوهش­های علوم تاریخی›

خواهشمند است قبل از پرکردن فرم درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمایید.

  • کلیة مکاتبات خود را با ذکر شمارة اشتراک انجام دهید.

  • نشانی خود را کامل و خوانا و با ذکر کد پستی بنویسید.

  • بهای اشتراک سالانه برای تهران 70000 ریال و برای شهرستان ها 80000 ریال با احتساب هزینه پست سفارشی  است.

  • در صورت نیاز به خرید تک شماره لطفاً به طور دقیق شماره­های درخواستی و تعداد نسخه را قید نمایید.

  • وجه اشتراک را به شماره حساب ............ بانک تجارت شعبه اردیبهشت واریز نموده و سپس اصل فیش بانکی و یا کپی  برابر با اصل را  به همراه فرم  اشتراک تکمیل شده به نشانی دفتر مجله ارسال نمایید تا مورد درخواستی به نشانی مورد نظر  ارسال شود.

  • حق اشتراک از جدیدترین شماره به بعد پذیرفته می شود و شماره­های قدیمی مجله را می توان به صورت تک فروشی خریداری نمود  و همچنین  در صورت برای خرید  یک مقاله را از مجموعه مقالات به صورت الکترونیکی اقدام نمایید.  با انتخاب هر مقاله و واریز هزینه آن؛ مقاله مورد در اسرع وقت  برای شما ارسال خواهد و دریافت هزینه هم به صورت الکترونیکی هم امکان پذیر می باشد.

  • هرگونه انتقاد و پیشنهاد را با ما در میان بگذارید.

    آدرس.: تهران. خیابان قدوس. کوچه آذین. ساختمان شماره دوم ادبیات. پلاک 10. دفتر مجلات دانشکده ادبیات

فرم درخواست اشتراک مجله پژوهش­های علوم تاریخی

􀀀 قبلاً مشترک بوده­ام                                  شماره اشتراک……………........................................................................................ 􀀀 قبلاً مشترک نبوده ام

 􀀀 اشتراک کتابخانه                                                    نام کتابخانه: ................................................................................................................................ ..................................

 

􀀀 اشتراک شرکت، سازمان، مؤسسه               نام سازمان:………………………………………………………..................................................................................................................................

􀀀 اشتراک شخصی                                    نام و نام خانوادگی: ..................................

نشانی دقیق: استان .....................................................شهرستان..................................……………………………………....................................................................................................... کدپستی..................................تلفن ..................................................................... نمابر ..................................

پست الکترونیکی …………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................

به پیوست، رسید بانکی شماره .................................... به مبلغ............................... ریال بابت اشتراک یکسال یا خرید تکشماره......................................از هر شماره .................................. نسخه ارسال می شود. شروع اشتراک از شماره ......................

تاریخ: و امضاء