بازتاب دیانت ایرانیان باستان در منابع عربی
بازتاب دیانت ایرانیان باستان در منابع عربی

وحید سبزیان‌پور؛ پیمان صالحی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22059/jhss.2015.56616

چکیده
  دین به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر فرهنگ و تمدّن، پابه­پای بشر از دیرترین دوران تا به امروز در همۀ جوامع حضور داشته است. این پژوهش تلاش کرده است تا از دریچه منابع عربی، نگاهی به اعتقادات ...  بیشتر