جریان شناسی و تحلیل تحولات موسیقی ایران در دوره قاجار
جریان شناسی و تحلیل تحولات موسیقی ایران در دوره قاجار

مجید اخشابی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 110-135

https://doi.org/10.22059/jhss.2022.346361.473586

چکیده
  تحولات و رخدادهای متعددی، دوران قاجار را به نقطه عطف و چرخشگاهی طلایی در موسیقی ایران بدل نموده که وقوع آن‌ها منجر به شکل‌گیری جریانات مهم و موثری شده‌است که بر پایه آن‌ها حفظ، رشد، انتقال و درنهایت ...  بیشتر