کلیدواژه‌ها = مقدار جریب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مقدار جریب در دورة تیموری برپایة نسخة خطی مختصر در قواعد علم حساب و مساحت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-72

ابوذر خسروی؛ محمدمهدی پور‌محی‌آبادی