از گهواره تا گور
از گهواره تا گور

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1388، ، صفحه 1-15

چکیده
  چه بسا مردمانی در این عهد اتم و برق و کمپیوتر،گوش فرا می‌دهند به آنچه مرادشان می‌گوید!آن مردمان می‌توانند خانم ریگان باشند،یا خانم نهرو؛برژنف باشند یا سلطان برنئو! این، همان است که تاریخ ما و دیگر ...  بیشتر