نقش قبایل مهاجر آسیای‌میانه
در تحوّلات روزگار سلطان‌سنجرسلجوقی
نقش قبایل مهاجر آسیای‌میانه در تحوّلات روزگار سلطان‌سنجرسلجوقی

مقصودعلی صادقی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1388، ، صفحه 55-64

چکیده
  یکی از پدیده‌های تأثیرگذار درتاریخ ایران پس از اسلام، ورود گروه‌های اجتماعی، از خارج از قلمرو این سرزمین در قالب قبیله‌ و چادرنشینی است. این امر، نخست به شکل مهاجرت قبایل عرب مسلمان، که برای جهاد به ...  بیشتر