ایران؛ بریتانیا و خزعل
ایران؛ بریتانیا و خزعل

شبنم برزگر

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 21-37

چکیده
  خرمشهر (محمره) در معادلات اقتصادی و سیاسی ایران اواخر قاجاریه، به‌تدریج نقش و جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کرد. همسایگی با بصره، کشتی‌رانی کارون، اتصال به خلیج‌فارس، مسائل نفتی، و بریتانیا و منافعش در منطقه ...  بیشتر