کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آتشکده‌ها در عصر ساسانی
کارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آتشکده‌ها در عصر ساسانی

علی‌اصغر میرزایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 123-137

چکیده
  تلاش حاکمان ساسانی برای استقرار حکومت، ایجاد تحوّلی عمده در نظام حکومتی پیشین و پایه‌ریزی نظمی نوین بود. بانیان این حکومت، میراث حکومت اشکانی و حکومت‌های پیش از آن را پیش ‌رو داشتند؛ آنان از یک سو با ...  بیشتر