سنورنامه در دورة صفویّه
سنورنامه در دورة صفویّه

بهروز گودرزی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 101-112

چکیده
  اوّلین معاهدات مرزی بین ایران و همسایگانش که اسنادی از آن بجای مانده، در عصر صفویّه و با امپراتوری عثمانی به‏امضا رسیده است. این معاهدات ابتدا بصورت مبادلة نامه‌هایی کلّی، حاکی از پذیرش صلح بجای جنگ ...  بیشتر