رقابت شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت نفت رویال داچ شل  1918 -1909 میلادی
رقابت شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت نفت رویال داچ شل 1918 -1909 میلادی

فرج¬الله احمدی؛ محمد حسن نیا

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jhss.2012.30143

چکیده
  رقابت عمدة شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت نفت شل، در سالهای 1909- 1918 م.، بر سر دو موضوع مهم استوار بود؛ یکی از این موارد، تغییر سوخت کشتیهای نیروی دریایی انگلیس از زغالسنگ به نفت و تأمین این سوخت از منابع ...  بیشتر