بازخوانی امّی ‌بودن پیامبر اسلام (ص)
بازخوانی امّی ‌بودن پیامبر اسلام (ص)

محمد¬حسین واثقی راد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22059/jhss.2013.30335

چکیده
  در موضوع توانمندی رسول خدا (ص) بر خواندن و نوشتن یا عدم توانایی آن حضرت، از دیرباز اختلاف‌نظر بوده است. بسیاری گفته‌اند آن حضرت تا پایان عمر خواندن و نوشتن نمی‌دانسته است. این کسان برای اثبات ادعای خود ...  بیشتر