شناخت بهتر بُرزویۀ طبیب بر اساس کلیله و دمنه
شناخت بهتر بُرزویۀ طبیب بر اساس کلیله و دمنه

جواد چوپانیان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22059/jhss.2015.52741

چکیده
  بُرزویۀ طبیب، یکی از بزرگترین متفکّران ایران باستان است؛ وی که به روزگار پادشاهی خسرو انوشیروان می­زیسته نه­تنها یکی از سرآمدان این عصر است، بلکه افکار و نظرات وی تا بعد از اسلام نیز الهام­بخش متفکّرانی ...  بیشتر