مسئلۀ شیعه و سنّی در اندیشۀ علی الوردی
مسئلۀ شیعه و سنّی در اندیشۀ علی الوردی

هادی دوست‌محمدی؛ داخل خضر رخیص

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 17-35

https://doi.org/10.22059/jhss.2016.59441

چکیده
  مسئلۀ اختلاف شیعه و سنّی یکی از محوری‍ترین مسائل در تاریخ اسلام و اندیشۀ اسلامی است. این مسئله ابعاد‍ گوناگون دینی، اجتماعی و سیاسی دارد و از همین رو، بسیاری از پژوهشگران با استفاده از ابزارها و شیوه‍های ...  بیشتر