روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jhss.2015.56613

چکیده
  متن حاضر بررسی و ترجمۀ سفرنامۀ صفر موراتوویچ 'تاجر و سیاح لهستانی ارمنی­تبار' است که در سال 1602 میلادی به ایران سفر کرد. در این مقاله علاوه بر ترجمه، به مطالبی نیز در زمینۀ نسخه­شناسی و نقد محتوای آن اشاره می­شود. چون یکی از دو نسخۀ موجود این سفرنامه را کروسینسکی تصحیح کرده است، پاورقی ایشان نیز نقل می­شود. در این مقاله به رد برخی ...  بیشتر