علل و اسباب بروز انشعاب و فروپاشی گروه حزب‌الله (1346-1351 هـ.ش)
علل و اسباب بروز انشعاب و فروپاشی گروه حزب‌الله (1346-1351 هـ.ش)

حمید کرمی پور؛ علیرضا محسنی ابوالخیری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.219144.472758

چکیده
  اهمیت شناخت و واکاوی جریان‌ها و گروه‌های معارضِ با حکومت پهلوی در مطالعات تاریخ انقلاب ایران غیر قابل انکار است. پژوهش حاضر درصدد است به شناسایی گروهی اسلام‌گرا با مشی مبارزۀ مسلحانه به­نام «گروه ...  بیشتر