کلیدواژه‌ها = سال 37
تعداد مقالات: 1
1. مسئلة تاریخ‌گذاری کتیبة شمارة سه پهلوی ساسانی دربندِ داغستان (قفقاز)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-232

سیروس نصراله‌زاده؛ یاسر ملک‌زاده