نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه سابق? تبادل اطلاعات به قدمت جامع? بشری است، اما با آغاز عصر الکتریک در قرن نوزدهم، افزایش سرعت و حجم انتقال اطلاعات، انقلابی در فن‌آوری ارتباطات پدید آورد که تکوین آن به عصر کنونی یا عصر الکترونیک منجر گردید. برای درک چنین تحولی توجه به تاریخ پروس و خانواد? زیمنس از آن کشور راه‌گشاست. در شرایطی که پروس راه صنعتی شدن را می‌پیمود و در آن کشور بر تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنایع مختلف افزوده می‌شد، شرکت‌های برادران زیمنس از موقعیتی ممتاز در فن‌آوری ارتباطات و تولید تجهیزات الکتریکی برخوردار گردیدند. در پروس این خانواده با بهره‌گیری از نظام کارآمد اداری دولتی، پیوندهای خانوادگی و نوآوری‌های تجربه‌محور و دسترسی به بازارهای جهانی، طرح‌های بزرگی را به اجرا در آورد که نقاط مختلف جهان را به هم متصل و نیز امکان ارسال پیام‌ها را در زمانی کوتاه میسر کرد. این پیشرفتها، علاوه بر این‌که پایه‌های لازم را برای تکوین این فن‌آوری در قرن بیستم فراهم نمود، بر حجم مبادلات تجاری و فرهنگی و نیز بر سرعت تحرکات دیپلماتیک و نظامی افزود. نوشتار حاضر چگونگی بر آمدن زیمنس‌ها و زمینه‌های منجر به نقش‌آفرینی آنان در انقلاب ارتباطات را در سالهای 1847-1870 مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Siemens Brothers and Communications Revolution

نویسنده [English]

  • Farajollah Ahmadi

چکیده [English]

Although the history of communication is as old as history of human society, the speed and volume of communication with the advent of electronic era in the 19th century created a revolution in the communication technology. At a time when Prussia was traversing the path of industrialization and the number of companies investing in different industries was increasing by the day, the Company of Siemens Brothers enjoyed an outstanding position in communication technology and manufacturing of electronic equipments. Through utilizing effective administrative system, family ties, experiment-based innovations, the Company launched great plans which connected different parts of the world and made the transmission of messages in short time possible. This development left a serious impact on economy, politics, military movements, diplomacy and cultural exchanges, in addition to providing necessary grounds for the completion of this technology in the 20th century. The present paper is an attempt to study the intrinsic reasons and extrinsic factors that prepared the grounds for the rise of Siemens and its role in the communications revolution which in its turn transformed the communication system in the world in the period under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Britain
  • Prussia
  • Russia
  • Siemens
  • submarine cable
  • telegraph