نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران

چکیده

مرگ سلطان ابوسعید مغول در ربیع‌الاول سال 736 هجری را سال انحلال دولت ایلخانی در ایران به‌شمار آورده‌اند. اما امیران و وزیران ایلخانان که برای یافتن مشروعیت، هر مدعی فرزندی چنگیز را به ایلخانی نشانده و خود به‌نام او فرمانروایی می‌کردند، کسانی را به حکومت آورده و سکه به‌نامشان زده و در تاریخ سیاسی ایران وارد کردند که به ایلخانان دست‌نشانده معروف شده‌اند و تاکنون 9 نفر آنها شناسایی شده است. آخرین ایلخان دست‌نشانده‌ای که تاکنون شناخته و شناسانده شده، انوشیروان است. از این انوشیروان یا نوشیروان کمتر نامی در منابع و سکه‌های به‌جای مانده هست. از آخر کار او نیز چندان خبری نداریم.
در دهة 80 میلادی، چند سکة جدید در حراجی‌های اروپایی پیدا شدند که پس از مدّتی در کاتالوگهای سکه و سرانجام در کتابهای راهنمای دولت‌های اسلامی و کتابهای تاریخ ایلخانان ثبت گردیدند. نقش این سکه‌ها کاملاً شبیه سکه‌های ایلخانی و چوپانی است. نام نویی بر یان سکه‌ها یافته می‌شود که موضوع این نوشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Last Ilkhanid Ruler

نویسنده [English]

  • Mohsen Jafari-Mazhab

چکیده [English]

The year 736 AH (1335 CE), death of the Mongol ruler, Sultan Abu Saeed, is known as the year in which the Ilkhanid government collapsed in Iran. In pursuit of legitimacy, however, the Ilkhanid chiefs and viziers would give the crown to any claimant of Genghis’ parentage and would govern the country under their name. As a result, they would give the rulership to some puppet Ilkhans, mint coins in their names, and let them into the political history of Iran, nine of which have been recognized so far. The last puppet Ilkhan ever known is Anushirav?n, or Nushirav?n, of whom not much is written in the historical sources and no more than a few coins are left. Of his final ending, too, little is known.
In the 80th Decade CE (1980), some new coins were found in the European sales following which they were recorded in the coins catalogues and ultimately in the Islamic governments guide booklets and the history books relating to the Ilkhanid period. Images on the coins were totally similar to those on the Ilkhanid and Chup?ni coins. A new name is seen on the coins which is the object of study in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilkhans
  • the last Ilkhanid ruler
  • the Second Ghāzān.