نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

چکیده

در سده‌های پنجم و ششم هجری، تجارت خلیج‌فارس با ر‌‌‌کود مواجه شد، در عوض مرکزیت تجارت بین‌المللی دریایی آن دوره به دریای سرخ و دریای مدیترانه منتقل‌گردیده بود. بر‌آمدن جزیر? کیش به‌عنوان یک مرکز تجاری مهم در خلیج‌فارس به نیم? سد? ششم هجری باز می‌گردد. تلاش خاندانی محلّی به‌نام بنی‌قیصر، هم برای نخستین‌بار، کیش را به مهم‌ترین مرکز تجاری خلیج‌فارس تبدیل کرد و هم مرکزیت تجارت دریایی را پس از دو سده غیبت به خلیج‌فارس بازگرداند. در این مقاله تلاش شده چگونگی بر‌آمدن کیش در سد? ششم و نقش ملوک بنی‌قیصر در این زمینه به کمک منابع فارسی و عربی آن دوره و نیز دو سند ارزشمند مربوط به مجموعه اسناد گنیزه بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emergence of Kings of Bani Qaysar in Kish Island (As per the Geniza documents and other first-hand sources)

نویسنده [English]

  • Mojtaba Khalifeh

چکیده [English]

During the fifth and sixth centuries A.H, the Persian Gulf faced a recession in its commerce; instead, the centrality of the international maritime trade was transferred to the Red Sea and Mediterranean region at the time. Emergence of the Kish Island, as a significant trade area in the Persian Gulf region goes back to the mid-sixth century A.H. Efforts made by a local tribe known as Bani Qaysar made Kish, for the first time, the most strategic trade area in the Persian Gulf while also restored the centrality of maritime trade to the Persian Gulf after two decades. This article tries to go through the emergence of Kish in the sixth century and the role of Bani Qaysar kings in this respect. The study takes the advantage of the Persian and Arabic documents of the said period as well as two invaluable documents relating to the set of documents of Geniza.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geniza documents.
  • kings of Bani Qaysar
  • Kish
  • Persian Gulf