نویسنده

کارشناس ارشد پژوهشی مؤسسۀ باستان¬شناسی دانشگاه تهران

چکیده

نوشتن کلمات مقدس و مورد احترام در یک متن، در سفیدی صدر یا حاشی? سمت راست اسناد، سنّتی کهن در سندنویسی دور? اسلامی ایران است. زمان پیدایش، سیر تحول، نوع کلمات و نام این سنّت، موضوع اصلی مقال? حاضر است. ریشه‌های غیر ایرانی و تأثیر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر آن و سبکهای مختلف این سنّت از دیگر نکاتی است که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود.
-
واژه‌های کلیدی: ممتازنویسی، سندشناسی، فرهنگ مغولی، سنّت‌های نگارش اسناد، کتیبه‌های دور? اسلامی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Literature on Header Writing and Its Developmental Process in Documents of the Iranian Islamic Period

نویسنده [English]

  • Emadod-din Sheikh ol-Hokamai

چکیده [English]

Writing sacred words of a text in the header or along the right margins of documents is of a long tradition in documentation of the Iranian Islamic period. The present article deals with the time of origin, developmental process, type of words and the name of this tradition. Included among other issues covered in this study are the non-Iranian origins and the Iranian-Islamic influence over the tradition as well as its various styles.

Keywords: Header writing, documentation, Mongol culture, writing styles and traditions used in documents, Islamic period inscriptions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • Header writing
  • Islamic period inscriptions
  • Mongol culture
  • writing styles and traditions used in documents