نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فهم ایرانیان عصر مشروطیت از مفاهیم سیاسی، موضوع چالش برانگیزی است که می‌تواند ما را در شناخت بهتر انقلاب مشروطه و علل ناکامی آن یاری کند. "حق" و "قانون" دو مفهوم سیاسی مدرن هستند که در این دوره به دایر? مطالبات مردمی وارد می‌شوند. اما چگونگی درک و دریافت ایرانیان از این مفاهیم، موضوعی است که به آن پرداخته‌ایم. شعر عصر مشروطه با تمام ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، نزدیک‌ترین منبع موجود به فهم عام? ایرانیان در این دوره از مفاهیم سیاسی به‌شمار می‌رود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right and Law in Poetry of Mashruteh (Constitutional) Period

نویسندگان [English]

  • Abbas Manuchehri 1
  • Mojtaba Roustai 2

1

2

چکیده [English]

The Iranians’ understanding of the political concepts posed in Mashruteh (Constitutional) Period is a challenging issue which can help us better study Iran’s Constitutional Revolution and the grounds for its failure. Right and law are two modern political concepts which entered into this period as part of people’s claims. The Iranians’ image of the said concepts is the basic issue discussed in this study. Poetry of the Constitutional Period, with all its peculiarities, serves as the closest source to the Iranian understanding of the political concepts in the said period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • law
  • Poetry of the Constitutional Period
  • right