نویسنده

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

قزوین به مناسبت موقعیّت جغرافیایی مساعد خود، از ازمن? کهن به یکی از کانون-های تمدّنی در فلات ایران بدل گشت. بواسط? موقعیّت سوق‌الجیشی شهر قزوین و قرارگرفتن آن بر سر راههای شرق و غرب، این شهر چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی از اهمیّت نظامی و سیاسی برخوردار بوده است. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، قزوین در زمر? یکی از ثغور دارالاسلام درآمد. فرایند بسط و توسع? قزوین که از عهد خلفای عباسی آغاز شده بود، در عصر سلجوقیان رونق دو چندان یافت. در پس منازعات ایران و عثمانی در زمان صفویان، شاه طهماسب اوّل صلاح کار در این دید که قزوین را بعنوان پایتخت برگزیند. در جستار حاضر ضمن بررسی جایگاه سیاسی و نظامی قزوین در اعصار گوناگون، آثار و ابنی? تاریخی این شهر ـ خاصّه آنان که در عهد صفویّه احداث شده‌اند- معرّفی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Historical City of Qazvin

نویسنده [English]

  • Ehsan Eshraqi

چکیده [English]

With its favorable geographical location, Qazvin has long been a center of civilization in the Iranian Plateau. Due to its strategic importance and being situated on the way to routes going to west and east, Qazvin has always enjoyed military and political significance in both the pre-Islamic and the Islamic period. After the Muslim Arabs’ conquest of Persia, Qazvin became one of the borders of Dar al-Salaam (the abode of Islam). The expansion process of the city of Qazvin, which had previously started since the Abbasid period, was accelerated in the Seljuk period. Following the conflicts between Iran and the Ottomon Empire during the Safavid dynasty, Shah Tahmasb, the First, deemed expedient to choose Qazvin as the capital. This study aims, beside an analysis of the political and military situation of Qazvin over a variety of ages, to examine the historic monuments and constructions of this city, mainly those built in the Safavid period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historic monuments and constructions.
  • history
  • qazvin
  • the Safavid period