نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

قطبالدین محمّد، مشهور به عبداللّه قطب، عارف زاهد، فقیه و محدّثِ سدههای 9 و 10 ق. (15 و 16 م.) است که مهمترین ویژگی عملی زندگی او، طرح تشکیل یک جامعة آرمانی، به نام اخوانآباد است. این تجمّع عبادی که در حوالی جهرم شکل گرفت، به سبب دورة ظهور آن و ویژگیهای سیاسی و مذهبی منطقه، حساسیت بالایی را در زمان خود برانگیخت و با مخالفتهای فراوانی روبرو شد. با توجه به این که امروزه و پس از گذشت قرنها، از این آرمانشهر، جز طرحی مبهم و غیر مستند، نامی باقی نمانده، این مقاله بر آن است که با استناد به متقنترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی مرتبط ـ که نامههای به‌ جا‌ مانده از اوست ـ به تبیین و تشریح این موضوع بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Result about Life Abdollah-e-Qutb and Geographical position of Ekhvan-Ābād

نویسنده [English]

  • Maryam Daneshgar

چکیده [English]

Qutb al-Din Mohammad known as Abdoll?h-e-Qutb, is the mystic and austere of 15-16 centuries whose most important trait of life is his plan of an ideal society organization, called “Ekhvan-?b?d”. Such a devotional aggregation near the city of Jahrom, provoked high sensitivity and prompted disagreements, because of this period’s advent. Since, after several centuries, there have been remained nothing today except a vague and unofficial plan of that utopia, this article tries to clarify and explain the subject depending on his few remaining letters as the strongest data resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ekhvan- Ābād
  • Jahrom
  • Kharaghan
  • Makatib
  • Qutb al-Din Mohammad ibn Mohyi