نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

پادشاهان هخامنشی بر بزرگ‌ترین امپراطوری عصر باستان حکمرانی می‌کردند و برای برقراری امنیت داخلی و هم‌چنین حفظ مرزها و ثغور آن نیاز به امرا و والیانی داشتند تا آنان را در این امر مهم یاری دهند. به‌طور معمول این امرا و حاکمان از میان طایفه یا خاندان هخامنشی انتخاب می‌شدند. ازجمله این مقامات‌، بسوس بود که از طرف شاه هخامنشی به مرزداری و والی‌گری باختر منصوب شد. با حمل? اسکندر به شرق، شهربان باختر، شاه هخامنشی (داریوش سوم) را از سمت خود برکنار کرد و به قتل رساند و پادشاهی خود را اعلام کرد. پادشاهی او به‌سبب بی‌ثباتی ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و هم‌چنین به‌دلیل سوءاستفاده از اعتماد اطرافیان، تکیه‌کردن بیش‌ازحد به سپاه، برخورد خشن و نادرست با دوستان و زیردستان و عدم استفاد? درست از موقعیت استراتژیک در جنگ، برای مدت‌زمان زیادی دوام نیاورد و عاقبت با خیانت همراهانش دستگیر و به‌دستور اسکندر در نزدیکی دامغان امروزی کشته شد. نوشتار حاضر بر آن است تا به بررسی تحولات اواخر عصر هخامنشی بپردازد و با طرح این سؤال که چه عوامل و انگیزه‌هایی موجب شد تا بسوس در مرحله‌ای به اوج قدرت برسد و بعد از مدتی دولت او سقوط کند، جایگاه او را در این دوره مورد بررسی قرار دهد.
بررسی حاضر درصدد است با تکیه بر منابع، تحقیقات و پژوهش‌ها، ضمن بررسی تحولات این دوره، ابهامات و پیچیدگی‌های موجود را برطرف کند و پاسخی درست و بدون پیش‌داوری برای این مقوله ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Besoos or Achaemenid Artaxerxes IV

نویسندگان [English]

  • Rouzbeh Zarrinnkoub 1
  • Nematollah Alimohammadi 2

چکیده [English]

Undoubtedly Achamenids, as the greatest empire of ancient periods that tried to preserve its internal security and defend its frontiers, needed the help of their appointed governors who were usually elected from among Achaemenid families. Besoos, who was one of Achaemenids, was appointed as a governor on east (Bacteria). Besoos dismissed and killed Darius III and claimed himself as the emperor instead When Alexander attacked the empire. But his kingdom did not last for a long time due to his excessive reliance upon military forces, mistreatment to his friends and subordinates, and misuse of his strategic position that led to economic, social, military and political instabilities. So he was arrested and killed near Damghan by the order of Alexander. Depending on research sources, this paper is going to survey the mutations of late Achaemenid era concentrating on Besoos and his role to answer the following question: “What factors and incentives brought him to power and eventually made him fall soon?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid
  • Alexander
  • Bacteria
  • Besoos
  • Darius III