نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

مجدالاسلام کرمانی روحانی روشنفکر و روزنامه‌نگار برجستة عصر مشروطه بود که عمرش را در راه خدمت به وطن سپری کرد. وی با نوشتن مقالات متعدد در روزنامه‌ها به خصوص جریدة ادب به مبارزه با حکومت استبدادی قاجاریه پرداخت و حتی به تبعید در کلات محکوم شد؛ ولی بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان و برپایی حکومت جدید چهار روزنامة: ندای وطن، الجمال، کشکول و محاکمات را در جهت تمجید از مشروطه و مذمت استبداد منتشر کرد. میانه‌روی در گفتار و هم‌نوا نشدن با روزنامه‌نگاران رادیکال و در واقع سبک خاص کرمانی در برخورد با دولت و دربار و به ویژه شخص شاه باعث شد وی متهم به دورویی و منفعت‌طلبی گردد. این اتهامات با سفر مجدالاسلام به اصفهان و دیدار با خوانین بختیاری در دورة استبداد صغیر شدت بیشتری گرفته و به جاسوسی برای شاه مبدل شد و باعث گردید وی برای همیشه دست از کارهای سیاسی و مطبوعاتی خود بکشد و تا آخر عمر گوشة عزلت را بر عالم سیاست ترجیح دهد.
در این مقاله سعی شده است ضمن مروری اجمالی بر زندگی سیاسی مجدالاسلام کرمانی، به تبیین صحت و سقم اتهامات وارده بر او، دلایل و بسترهای شکل‌گیری چنین اتهامات و نیز آراء و نظرات موافقان و مخالفان هم‌عصر وی و یا محققان بعدی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical approach to Political life of Majd al-Islam Kermani

نویسندگان [English]

  • Zekrollah Mohammadi 1
  • Maryam Tahan 2

1

2

چکیده [English]

Majd al-Islam Kermani was an intellectual clergyman and outstanding journalist of constitution period who spent his life on serving his country. He fought Qajar despotic government, writing several articles in newspapers especially Adab, even to be exiled to Kalat. But after the constitutionalists got victory and the new government established, he published four newspapers in the name of Nedaye Vatan, Al-Jamal, Kashkoul and Mohakemat to praise constitution and to reproach despotism. The gentleness in his speech, being not collaborated to radical Journalists and his special style in dealing with the state and the Court and the Shah in particular led him to be accused as a hypocrite and a profiteer. These accusations intensified by his visit to Isfahan when his repeated meetings with Bakhtiari Khans during the minor tyranny turned him in to one of the Shah’s spies and made him to desist his political and journalistic activities.
In this paper, reviewing the political life of Majd al-Islam, it is tried to clarify the accuracy or dishonesty of the accusations attributed to him and their background, the opinions of his contemporary proponents and opponents and later researchers as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accusations
  • constitutional movement
  • Majd al-Islam Kermani
  • Nedaye Vatan