پارشوا، پارسوا، پارسواش، پارسوماش و ارتباط آن با پارسی‌ها و مهاجرت آنان به داخل سرزمین ایران

نویسنده

استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

تمدن ایرانی حاصل تلاش و دستاوردهای اقوام مختلفی است که در آن میان اقوام پارسی با تأسیس امپراتوری هخامنشی نقش کلیدی ایفا نموده‌اند. متأسفانه در خصوص زمان و مسیر ورود این اقوام به فلات ایران، مراکز استقراری نخستین آنها، مواد فرهنگی مرتبط، و در کل در ارتباط با تاریخ و باستان‌شناسی آنها (قبل از تشکیل امپراتوری هخامنشی) اطلاعاتی اندک و در مواردی گمراه‌کننده‌ وجود دارد. از جملة این اطلاعات نادرست که در منابع مختلف تاریخی و باستان‌شناسی دیده می‌شود، ارتباط اسامی پارشوا، پارسوا، پارسواش و پارسوماش به پارسی‌ها و برداشت‌ها و نظریه‌پردازی‌های نادرستی است که در این راستا صورت گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که به غیر از نام "پارسوماش" که برای اولین‌بار در کتیبه‌های سناخریب آشوری و سال 691 ق.م به آن اشاره می‌شود، سه نام دیگر در اصل به ایالتی به نام پارسوا (که در مواردی به صورت پارشوا، پارسواش و نیز پارسوماش ثبت شده) اشاره دارند که در سده‌های نخستین هزارة اول‌ ق.م در غرب ایران واقع بوده و هیچ ارتباطی با اقوام پارسی نداشته است.

کلیدواژه‌ها