جلوه‌های ناسیونالیسم در نمایشنامه‌های فارسی دورة مشروطه و اوایل پهلوی(1285-1320ش.)
جلوه‌های ناسیونالیسم در نمایشنامه‌های فارسی دورة مشروطه و اوایل پهلوی(1285-1320ش.)

کیمیا چراغ‌زاده؛ توران طولابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jhss.2024.372706.473695

چکیده
  نمایشنامه یک گونة‌ جدید نوشتاری است که ظهور آن در ایران به دورة قاجاریه بازمی‌گردد. ظرفیت این گونة نوشتاری برای بیان مضامین مدرن و جذابیت زبان آن برای مخاطبان عام، به‌ویژه تحصیلکردگان متجدد، طیفی از ...  بیشتر
سیمای اجتماعی خراسان عصر مشروطه در آیینة روزنامة خورشید
سیمای اجتماعی خراسان عصر مشروطه در آیینة روزنامة خورشید

توران طولابی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22059/jhss.2019.252810.472947

چکیده
  در مقالة حاضر با تکیه بر محتوای یک روزنامة محلی، تلاش شده است ابعادی از حیات اجتماعی خراسان در آستانة انقلاب مشروطه واکاوی شود. براین­اساس، کوشش می‌شود محتوای روزنامة خورشید در کانون بررسی فراگیری ...  بیشتر