واپسین روزهای حکومت اورارتو: آگاهی‏های تاریخی و شواهد باستان‏شناختی فروپاشی آن
واپسین روزهای حکومت اورارتو: آگاهی‏های تاریخی و شواهد باستان‏شناختی فروپاشی آن

منصور حمدالله زاده؛ مهرداد ملکزاده؛ مریم دارا

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jhss.2023.358164.473632

چکیده
  سال‏ های پایانی حکومت اورارتو به دلیل نا آرامی‏ های میانۀ قرن هفتم پیش ‏از میلاد و به رغم وجود آثار و بقایا و نهشته‏ های بسیار از آن دوره، ابهام‏ هایی دارد و در مواردی اختلاف نظر بین پژوهشگران ...  بیشتر
هویت‌های مادی و گیمری در هزارۀ یکم پیش از میلاد؛ مَندَ و یک بازنگری
هویت‌های مادی و گیمری در هزارۀ یکم پیش از میلاد؛ مَندَ و یک بازنگری

سورنا فیروزی؛ محمدامین سعادتمهر

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 127-153

https://doi.org/10.22059/jhss.2023.355954.473626

چکیده
  تاختن دو نیروی پرجمعیت نظامی به سرزمین‌های مانئا، اورارتو، ماد و آشور، یکی از رخدادهای مهم منطقۀ آسیای غربی در نیمۀ نخست هزارۀ یکم پیش از میلاد است که بازتاب آن، هم در نبشته‌های هم‌زمان با آن آشوریان ...  بیشتر