کلیدواژه‌ها = کرمان
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی پیشینه و خاستگاه هزاره های اوغانی و جرمانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 83-100

10.22059/jhss.2021.304339.473266

جمشید روستا؛ محمد میرزایی بادیزی


2. واکاوی تشکیلات قضایی حکومت قراختاییان کرمان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 93-111

10.22059/jhss.2019.264357.473026

جمشید روستا؛ سحر پورمهدی‌زاده


4. تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقة کرمان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 75-95

10.22059/jhss.2013.36033

جمشید روستا؛ مهدیه محمودآبادی