نویسنده = رسول جعفریان
تعداد مقالات: 5
4. داستانی کردن تاریخ در کتاب تلخیص تاریخ نبیل زرندی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 39-58

10.22059/jhss.2015.56606

رسول جعفریان؛ سید رضا لواسانی