کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 7
4. سیاست اقتصادی صفویه و تأثیر آن بر سقوط دولت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-116

10.22059/jhss.2019.234188.472821

محمدنبی سلیم


6. شناسایی ضرابخانۀ جعفرآباد در دورۀ صفوی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 73-84

10.22059/jhss.2016.59450

مهرداد فردیار؛ محمدجواد جدی


7. بررسی مسیر تجاری شرق به غرب، بر اساس قصة مهر و ماه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-94

10.22059/jhss.2012.30147

عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی