مقاله پژوهشی
پیشنهادی بر جای‌نام‌شناسی محدودۀ زَبشَلی در دورۀ ایلام بر اساس داده‌های باستان‌شناختی و کتیبه‌های میان‌رودانی

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اعراب اعراب

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.221565.472766

چکیده
  تاکنون درخصوص مکان­یابی بسیاریاز مناطق ایلامی نظراتی مطرح شده، اما به مناطقی همچون زَبشَلی کمتر توجه شده است.از ویژگی­های این منطقه در کتیبه­های بین­النهرینی، وجود معادن فلزی در آن است. مطالعۀپراکندگی معادن فلزی در ایران نشان می­دهد که در مراکز ایلامی در فارس و خوزستان،هیچ­گونهمعدنفلزیوجودندارد.امامناطقشمالیاین مراکز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش دستگاه‌های دولتیِ عصر قاجاریه در صنعت و تجارت فرش ایران

رسول پروان؛ منصوره اتحادیه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.140340.472650

چکیده
  با رونق معتنابهِ تجارت بین‌المللی فرش ایران در اواسط دورۀ قاجاریه، فرش به کالای صادراتی مهمی در ایران تبدیل شد. این سؤال مطرح است که در این دوره نقش دستگاه‌های اجرایی عصر قاجاریه در اداره کردن این صنعت و تجارت چگونه بوده است؟ هدف از این پژوهش، بررسی اقدامات دولت در زمینۀ صنعت فرش در عصر قاجاریه است. با توجه به نقش بارز دولت در اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نوروز طبری و تقویم کرانه‌های جنوبی دریای مازندران

پدرام جم

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.224506.472782

چکیده
  برخی از چاپ‌های سنگی شرح بیست باب ملا مظفر گنابادی در شرح جشن آبریزان، افزوده‌اند که نوروز طبری نیز همین روز است. همین مطلب را در دست‌نویسی زرتشتی به تاریخ کتابت 1130 ﻫ.ق می‌توان دید. در‌حالی‌که آبریزان تا نیمة نخست سدة یازدهم هجری در زمان ورود خورشید به برج سرطان برگزار می‌شد، تصور وجود یک نوروز هم‌زمان با آبریزان، به‌نام نوروز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پان‌ایسم در خاورمیانه؛ نگاهی به پان‌ایرانیسم – پان‌عربیسم -پان‌اسلامیسم مطرح‌شده در دهۀ 1960م./1340ش

مریم شیپری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.204972.472685

چکیده
  خاورمیانه در قرن بیستم به­ویژه پس از جنگ جهانی دوم، تجربه چندین هم­گرایی و واگرایی قومی،ملیتیودینیرا داشته است. یکی از این هم­گرایی­ها، حرکت «پان­ایسم» بود. پان­عربیسم، در این دوره با رهبری جمال­عبدالناصر، جان تازه­ایی گرفت. در مقابل، ناسیونالیسم ایرانی نیز در اشکال مختلف پررنگ­تر شد. پان­اسلامیسم نیز یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش کتیبه‌های خوانده‌نشدۀ مسجد سنگی داراب در شناسایی کارکرد و تاریخ ساخت بنا

عمادالدین شیخ الحکمائی؛ میرزا محمد حسنی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.229538.472805

چکیده
  مسجد و آسیاب سنگی داراب، ازجمله بناهای بسیار بحث­برانگیز در تاریخ معماری ایران است. این بنا از اوایل سدۀ نوزدهم میلادی موردتوجه مستشرقین و مورخین ایرانی قرار گرفته و در باب تاریخ احداث و عملکرد آن سخن گفته و نظرات گوناگون و متنوعی مطرح کرده­اند. برخی آن را یک نیایشگاه مهری، آتشکدۀ زرتشتی، کلیسای مسیحی، معبد بودایی، مسجدی اسلامی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
علل و اسباب بروز انشعاب و فروپاشی گروه حزب‌الله (1346-1351 هـ.ش)

حمید کرمی پور؛ علیرضا محسنی ابوالخیری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.219144.472758

چکیده
  اهمیت شناخت و واکاوی جریان‌ها و گروه‌های معارضِ با حکومت پهلوی در مطالعات تاریخ انقلاب ایران غیر قابل انکار است. پژوهش حاضر درصدد است به شناسایی گروهی اسلام‌گرا با مشی مبارزۀ مسلحانه به­نام «گروه حزب‌الله» با تمرکز بر فرآیند «انشعاب» این گروه، به­عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر در فروپاشی آن بپردازد، عاملی که پیشینۀ پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیشینة تاریخی ایزدبانو نیکه/ فرشتة بالدار: تداوم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار

سیروس نصرالله زاده؛ یاسمن نباتی مظلومی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22059/jhss.2017.211811.472722

چکیده
  این مقاله برای درک مفهوم نقش‌مایة فرشتة بالدار، به بررسی سیر تاریخی این نقش‌‌ها پرداخته و تکامل و دگرگونی معنایی و تصویری آنها را در سیر زمانی ایران باستان تا قاجاریه مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله، بعد از بررسی نمونه‌های تصویری ایزدبانو نیکه در یونان و ایزدبانو ویکتوریا در روم، پیوستگی و حضور ایزدبانو نیکه/فرشتة بالدار ...  بیشتر