دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-250 
2. بازی بزرگ و مسئلۀ هرات (1828-1838م)

صفحه 1-20

فرج الله احمدی؛ آروین قائمیان


5. «توپچی‌باشی» در عصر صفوی؛ از فن‌سالاری تا منصب‌داری

صفحه 63-81

مجتبی تبریزنیاتبریزی؛ عبدالرسول خیراندیش


9. دانش نام‌شناسی و پژوهش‌های علوم تاریخی

صفحه 143-166

عمادالدّین شیخ الحکمایی؛ رامینا رضوان