دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1399، صفحه 1-181 

مقاله پژوهشی

راهبردهای نظامی مغولان در سقوط بغداد (656 ه‍.)

صفحه 1-24

10.22059/jhss.2020.308712.473304

فرج الله احمدی؛ ابوالفضل سلمانی گواری؛ شهاب الدین سمنان