تعداد مقالات: 201
1. از گهواره تا گور

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 1-15

دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی


3. برادران زیمنس و انقلاب ارتباطات 1847-1870

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-24

فرج¬اله احمدی


4. شهر تاریخی قزوین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-16

احسان اشراقی


6. بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-18

10.22059/jhss.2013.30329

روزبه زرین‌کوب؛ نعمت‌اله علی‌محمدی


11. محاصره دریایی آق قویونلوها توسط دولت عثمانی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-16

10.22059/jhss.2016.59440

عبدالرسول خیراندیش؛ مصطفی نامداری منفرد


16. بررسی اقتصاد شهری یزد در دورة تیموریان (از 798 هـ.ق تا 856 هـ.ق)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22059/jhss.2018.263656.473021

حمید حاجیان پور؛ مجتبی جوکار


17. علل سیاسی- نظامی دگرگونی زمین‌داری و اقتصاد کشاورزی خوارزمشاهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jhss.2019.263025.473016

علی بحرانی پور؛ افروز مرادی


19. مسئلۀ شیعه و سنّی در اندیشۀ علی الوردی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 17-35

10.22059/jhss.2016.59441

هادی دوست‌محمدی؛ داخل خضر رخیص


21. یادبود دکتر احسان اشراقی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.22059/jhss.2020.77707

منصور صفت گل


22. بازی بزرگ و مسئلۀ هرات (1828-1838م)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22059/jhss.2019.278907.473098

فرج الله احمدی؛ آروین قائمیان